Facebook

กระทรวงคมนาคม


ร่างกฏหมาย
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรม
ร่างกฏหมาย
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวง
 
ร่าง ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลา กับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ..
       
 
ร่างกฏหมาย
อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา
ร่างกฏหมาย อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของสำนักงานกฤษฏีกา