Facebook

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค


ร่างกฏหมาย
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรม
ร่างกฏหมาย
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวง
 
ร่างคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ../....เรื่อง ห้ามมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลามือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนเป็นการชั่วคราว
     
ร่างมือถือฟรี | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | อัพเกรดเกมยิงปลาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระ อำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ตามมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
 
 
ร่างกฏหมาย
อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา
ร่างกฏหมาย อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของสำนักงานกฤษฏีกา
  ไม่มีร่างกฏหมายที่อยู่ในช่วงเวลารับฟังความคิดเห็น